Bestuursleden

Patrick Van de Voorde – Voorzitter 

Patrick van de Voorde studeerde af als arts aan de Universiteit Gent in 1997 met onderscheiding.
In 2002 behaalde Patrick een  graad  in Pediatrie aan Ugent, en behaalde een degree in Intensive Care in Great Ormond Street Hospital London UK (2005 ) en in Universitair Ziekenhuis Gent (2010). In september 2010 behaalde hij een PhD in Medical Sciences; Universiteit Gent. Sinds 01/03/11 is Patrick Clinical Head Pediatrics, Intensive Care & Emergency MedicineUZ Ghent.

Dirk Matthys

Prof. Dirk Matthys studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent, specialiseerde nadien in kindergeneeskunde (UZ Gent) en kindercardiologie (UZ Gent en Hospital for Sick Children, Londen). Sinds 1999 is hij diensthoofd van de kliniek voor kinderziekten UZGent. Hij is gewoon hoogleraar in de kindergeneeskunde en onderwijsdirecteur van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Hij is momenteel voorzitter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde

Marc Demeyere

Marc is huisarts en leidde een groepspraktijk huisartsen in Merelbeke van 1971 tot 2004. Hij is Professor Emeritus Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnszorg Universiteit Gent. Van 2007 – 2010 was Marc voorzitter van vzw de Blauwe Hond.

Christine Halsberghe – Secretaris 

Christine Halsberghe studeerde af als dierenarts aan de universiteit Gent in 1979. 
Ze is practicus kleine huisdieren te Kortrijk . Christine  behaalde haar diploma gedragsdierenarts “Vétérinaire Comportementaliste des Ecoles Vétérinaires nationales Françaises” in 2002. Sedertdien doet ze gedragsconsulaties voor eigen patiënten en op doorverwijzing. Christine is lid van de VDWE (Vlaams Diergeneeskundige werkgroep Ethologie) sedert deze groep werd opgericht in 1996. De VDWE is een werkgroep voor Vlaamse dierenartsen die zich verdiepen in het gedrag van  huisdieren en in het bijzonder gedragsproblemen bij kleine huisdieren. Sedert 2005 is ze voorzitster van de VDWE. Contact : christine.halsberghe@telenet.be

Tiny De Keuster – Penningmeester 

Tiny de Keuster studeerde af als dierenarts aan UGent in 1982 . 
Ze startte een gezelschapsdierenpraktijk in Lovendegem en werd lid van de werkgroep gedrag VDWE in 1996. In 2001 behaalde ze het diploma Vétérinaire comportementaliste diplômée des Ecoles Nationales Vétérinaires de France. Since 1998 is Tiny werkzaam in de preventie van bijtongevallen met honden en in 2004 startte Tiny het Blauwe Hond project. In 2005 verkreeg Tiny de titel van European Specialist in Animal Behaviour. Sinds 2008 is Tiny benoemd als gastdocent aan de Universiteit van Lincoln, Faculty of Health, Life and Social Sciences en in 2012 werd ze benoemd als gastdocent aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.

Christel Moons

Christel Moons studeerde in 1999 af aan de Universiteit Antwerpen (UA) als Licentiate in de Biologie. Vervolgens werkte ze gedurende twee jaar als research and teaching assistant aan Michigan State University (MSU). Daar behaalde ze het M.Sc. diploma aan het Animal Science departement (specialisatie Animal Behaviour and Welfare). Vervolgens werd ze in 2002 aangesteld als assistent in het Laboratorium voor Ethologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. In 2008 verdedigde ze haar doctoraat en sinds 2009 is ze in hetzelfde labo werkzaam als doctor-assistent, waar ze fundamenteel en toegepast gedragsonderzoek verricht naar gedragsmechanismen en gedragsproblemen bij verschillende diersoorten alsook het effect van de mens-dier interactie hierop. Naast het begeleiden van meerdere doctoraats- en masterproefstudenten, is ze verantwoordelijk voor het onderwijs rond Ethologie aan de faculteit Diergeneeskunde. Tenslotte voert ze, sinds haar aanstelling aan de faculteit, activiteiten uit in het kader van wetenschappelijke dienstverlening, waardoor ze onder andere als consultant heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Blauwe Hond CD.

Isabelle De Cock

Isabelle De Cock studeerde af als dierenarts in 1986 aan de Universiteit Gent.
In 1988 startte ze een éénmanspraktijk gezelschapsdieren.  Sinds 2002 werkt er een tweede dierenarts.
Isabelle  is lid van de VDWE (Vlaams Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie) sinds 1996.  In 2001 behaalde ze het diploma van Vétérinaire comportementaliste diplômée des Ecoles Nationales Vétérinaires de France .  Van 2002 tot 2010 verzorgde ze de gedragsconsultaties in de kliniek voor kleine huisdieren aan de Ugent.  Isabelle verricht gedragsconsultaties zowel van eigen patiënten als van doorverwijspatiënten. Isabelle volgt regelmatig congressen rond gedrag en bijscholingen ivm de eerstelijnspraktijk