Doelstellingen vzw

VZW de Blauwe hond werd opgericht op 30 maart 2007

Stichtende leden

  • Tiny De Keuster
  • Marc de Meyere
  • Christine Halsberghe
  • Cathy Tourlouse
  • Dirk Matthijs
  • Heidi Van den Bossche

STATUTEN vzw de Blauwe Hond

ARTIKEL 1
De Vereniging krijgt de naam “De Blauwe hond – Multidisciplinaire werkgroep preventie van bijtongevallen”, afgekort “De Blauwe Hond”. De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle aktes, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die uitgaan van de vereniging moeten de maatschappelijke nÍutm vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door deze leesbaar en voluit geschreven woorden “vereniging zonder winstoogmerk”of door de afkorting” vzw ” en het adres van de zetel van de vereniging.

ARTIKEL 2
De maatschappelijke zetel van de Vereniging wordt vastgelegd op Oostveldkouter 222, 9920 Lovendegem in het gerechtelijk arrondissement van Gent. Hij kan bij beslissing van de Raad van Bestuur worden overgebracht naar elke andere plaats in het Vlaams Gewest. Gewestelijke kantoren kunnen worden gecreéerd op andere plaatsen in het land bij beslissing van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 3
De VZW heeft als doel bij te dragen tot de preventie van bijtongevallen, dit onder andere door het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, alsook het ondersteunen en verspreiden van informatie aan de verschillende doelgroepen en elke andere handeling die nuttig zou kunnen zijn in de preventie van bijtongevallen.

ARTIKEL 4
De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan op elk ogenblik worden
ontbonden.

lees meer

CONTACT: tiny.dekeuster@telenet.be